Parafia w Kutach

Msze Święte w niedziele i Święta


09.00 - Msza Święta ranna

11.00 - Msza święta przedpołudniowa

Msze Święte w dni powszednie

17.00 (czasami są zmiany)

 

Ogłoszenia parafialne

Od środy 31 sierpnia 2022 roku Kościół Parafialny w Kutach jest poddawany fumigacji (gazowaniu więźby dachowej).

Msze święte aż do odwołania odbywają się na zewnątrz kościoła pod namiotami.

 

Historia Parafii


 Kościół w Kutach

Kuty (niem. Kutten, litew. Kutai) powstały w 1550 roku; dokument lokacyjny jednak spisano dopiero 10 lipca 1553 roku. W roku 1560 cały pięćdziesięciowłókowy* obszar wsi był już zasiedlony i zagospodarowany. Prócz sołtysa mieszkało tu 25 chłopów. Kuty były wsią królewską, chłopi stąd podlegali domenie państwowej w Przytułach. Parafię w Kutach zorganizowano wkrótce po założeniu wsi bo już w 1567 roku znajduje się wzmianka o tutejszym pastorze. W tym samym czasie powstała też szkoła. Parafia w Kutach obejmowała wsie: Brożówkę, Gębałkę, Grodzisko, Jakunówko, Piłaki Wielkie, Przerwanki, Przytuły, Stręgielek i Żabinki. Była to niegdyś parafia czysto polska. W roku 1774 liczyła 1482 Polaków, a tylko 90 Niemców. W roku 1834 statystyka kościelna rejestrowała tu 2375 Polaków i 1016 Niemców, a spis powszechny z 1858 roku wykazał ledwie 960 Polaków, zaś 2670 Niemców. W roku 1901 jeszcze wymagano od pastora znajomości języka polskiego, ale już w latach 1907- 1912, gdy liczbę Polaków obliczano tu zaledwie na 35 osób, warunku tego już nie stawiano. Kościół w Kutach wzniesiono w 1887 roku na dawnych fundamentach i z wykorzystaniem materiału budowlanego ze starego kościoła, pochodzącego z XVI wieku. Kościół został spalony w 1945 roku, a odbudowany w latach 70. XX w. Po remoncie odnowiona świątynia odzyskała dawną krasę. W kościele znajduje się gotycki krucyfiks z XV w., barokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zabytkowa chrzcielnica z XIV w. oraz unikalne wiszące lampy zdobione rogami upolowanej zwierzyny – dar lokalnych myśliwych.
 
 

Czasy obecne Niestety, obecnie nasz zabytkowy kościół wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac zabezpieczających drewnianą konstrukcję więźby dachowej. Zgodnie z opinią architekta p. Krzysztofa Bussolda, pod koniec roku 2019 stwierdzono w kilku miejscach konstrukcji poddasza ślady działania Spuszczela pospolitego. Walka z rozprzestrzeniającym się szkodnikiem przerosła możliwości zarówno finansowe jak i fizyczne zaangażowanych parafian, głównie ze względu na szkodliwe dla zdrowia działanie trującego preparatu (mimo starannego przestrzegania zasad BHP). W obecnej sytuacji, kiedy wyczerpały się wszystkie nasze możliwości i sposoby na uratowanie kościoła przed grożącą katastrofą budowlaną (utrata zdolności konstrukcyjnej więźby dachu) - fumigacja pozostaje jako jedyny i trwały sposób zabezpieczenia budynku na kolejne długie lata historii zabytku.
 
 

Akcja charytatywna - ratowanie kościoła 


 

Cel zbiórki

Przedmiotowe prace planowane są w związku ze stwierdzoną przez specjalistów, obecnością owadzich szkodników drewna - spuszczela pospolitego, żerujących w drewnianej strukturze dachu tak kościoła jak i wieży dzwonnicy. Planowany zakres prac obejmie przeprowadzenie zabiegu fumigacji w tym obszarze, polegającego na uszczelnieniu przestrzeni poddasza gazoszczelną folią i jego zagazowaniu skutecznymi środkami, pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanych specjalistów. Prace te są bezwzględnie konieczne z uwagi na postępującą destrukcję elementów konstrukcyjnych więźby obu dachów. Planowanym rezultatem prac jest likwidacja i skuteczne zabezpieczenie kościoła przed występującym zagrożeniem.
Koszt zabiegu fumigacji:  100 - 150 tys. zł
 
W celu uzyskania tak dużych środków został zawiązany Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Kościoła w Kutach. Celem Komitetu jest podjęcie wszelkiego wysiłku, aby uzbierać środki na przeciwdziałanie niszczeniu i konserwację zabytkowego kościoła w Kutach.
Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas akcją charytatywną i wzięcia udziału w zbiórce - to TY możesz uratować nasz Kościół!
Nasza akcja charytatywna została zgłoszona do MSWiA otrzymując pełną akceptację Ministerstwa - zbiórka posiada numer: 2022/2818/KS


Wpłaty

Na ratunek więźby dachowej i wieży kościelnej musimy zebrać 100-150 tys. zł. Czy pomożesz nam zachować zabytek dla przyszłych pokoleń?
Liczy się każda złotówka bo tylko 100-150 tys. darczyńców z 38 mln Polaków wpłacjących po 1 zł uratuje nasz zabytek!!! A jeżeli ktoś wpłaci więcej to wystarczy nas mniej jako Darczyńców...
 

 

Numer zbiórki: 2022/2818/KS

Kościół pw Św. Maksymiliana Kolbe w Kutach
Kuty 61, 11-610 Pozezdrze

Bank i numer konta dla wpłat w PLN:

mBank
45 1140 2004 0000 3102 8247 6211 (konto nieaktualne od 2023 roku!!!)

Jeżeli chcesz dać datek na naszą świątynię w Kutach to wpłać tutaj:

Parafia p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Kutach

Kuty 61, 11-610 Pozezdrze

72 9348 0000 0550 0260 2000 0010

 

Dziękujemy Ci, jesteś WIELKI!          

 

Potrzebne środki na fumigację więźby dachowej i wieży: 98 400,00

 

Darowizny otrzymane:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kutach - 2163 zł

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kutach - 1337 zł

- Koło Gospodyń Wiejskich w Gębałce - 700 zł

- Darowizny indywidualne (wpłaty, cegiełki) - 900 zł


Razem: 5100 zł (stan na dzień 02-08-2022 r.) - brakuje: 93 300 zł

+ 71 955 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z programu OCHRONA ZABYTKÓW

Razem: 77 055 zł (stan na dzień 28-08-2022 r.) - brakuje: 21 345 zł

+ 680 zł darowizny prywatne

Razem: 77 735 zł (stan na dzień 02-09-2022 r.) - brakuje jeszcze 20 665 zł


 

Jest sukces!!!

Mimo braku pełnych środków finansowych udało się skredytować usługę fumigacji naszego zabytku. Nasz kościół został uratowany  i tym samym chcieliśmy podziękować firmie DREVPOL, która tę usługę w pełni profesjonalnie wykonała: www.drevpol.eu. Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania firmy w wykonane prace.

A jak sumiennie i pieczłowicie były wykonane prace w przygotowaniu do fumigacji to widać na zdjęciach naszej GALERII, poniżej.

GALERIA

Fumigacja - Kuty 2022.


mazury, kuty, fumigacja kosciola, spuszczel kosciol, zabezpieczenie kosciola,
fumigacja kosciola, fumigacja kuty, trucie spuszczela,
fumigacja, zabezpieczenie figur, trucie spuszczela,
fumigacja, kosciol, zabezpieczenie law koscielnych, kosciol w kutach,

 

Jako nadzór nad projektem zawiązało się  Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Kościoła w Kutach.

Po zrealizowaniu projektu Stowarzyszenie w 2022 roku zostało rozwiązane.

 

 

 


UWAGA: STRONA W BUDOWIE...

Mieszkańcy Kut wraz z księdzem proboszczem bardzo dziękują za pomoc w realizacji tego szczytnego celu jakim było ratowanie  naszej zabytkowej świątyni naszym sponsorom, wykonawcom i darczyńcom.

Specjalne podziękowania dla pana Krzysztofa Bussolda - mieszkańca naszej wsi, architekta i projektanta, który wykonał pracę 10-ciu specjalistów! To ten, który stwierdził zagrożenie, wykonał inwentaryzację dachu,  wykonał i złożył wniosek o dofinasnowanie prac fumigacyjnych, uzgodnił zakres prac z firmą wykonawczą, nadzorował prace, zaakceptował roboty, jeżdził i prosił specjalistów aby charytatywnie wykonali dużo prac specjalistycznych. I to mu się udało: - zaraził projektem całą wieś, przekonał, że można ten nasz zabytek uratować mimo tak potężnej sumy, która wydawała się nieosiągalna.

Księdzu proboszczowi Jarosławowi Salikowskiemu, że miał siły ten projekt udźwignąć, prosić i przekonać Kurię do pomocy w projekcie, nadzorować prace fumigacyjne, udzielać się wszędzie tam, gdzie należało być, nadzorować pracę Stowarzyszenia..

Pawłowi Szymiczkowi i Teresie Wiszka za ruszenie wsi "z posad", za wizję, że niemożliwe może się zrealizować, za organizację wspaniałego koncertu charytatywnego

I. Zespoły i wykonawcy muzyczni:

- zespołowi rockowemu Toguslav Brandt z Gołdapii

- Szymonowi Zielińskiemu śpiewającemu piękne ballady na rockowo

- Pawłowi Szymiczkowi z Kut wykonującemu piękne standardy rockowe, szanty i piosenki autorskie

II. Organizatorzy ze strony wsi Kuty

III. Kuria

IV. Władze gminy

V. Sołectwo Kuty

VI. Koło Gospodyń Wiejskich

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kutach

- Koło Gospodyń Wiejskich w Gębałce

VII. TVP w Olsztynie (i Robertowi N.)

VIII. Sponsorzy prywatni